28661033_1675429292524613_4457869027653118761_n

Påske og Pasjon

64 dager med kunst- og kulturopplevelser

Nettsider

KULT-arrangementer

Påske og Pasjon

64 dager med kunst- og kulturopplevelser

Nettsider

Påsketematikken åpner stadig nye dører – inn i kunsten, ut i livet…
På nettplattformen Påske og Pasjon samordnes mye av det som skjer på kunst- og kulturarenaen i tiden fra påske til pinse. Her bearbeides og redefineres store ord og mennesklige grunnlagsvilkår – både i kirkerom, i det offentlige rom, i litteratur – og på små og store kunstscener.

For neste års Påske og Pasjon, følg med på http://paskeogpasjon.no