Logo

KULT er et kompetansesenter, en arrangør og produsent i feltet mellom kunst og kirke.
Vi er der gamle fortellinger møter nye uttrykk, der andre religioner møter vår, der samtidskunst møter hellige rom…