KULT er et kompetansesenter for kunst og kirke – og en katalysator for utvikling av samarbeidsrelasjoner og nettverk mellom grupper innen kirke- og kunstliv, samt fra andre religiøse tradisjoner.

KULTs hovedmålgrupper er

1. Kunstnere som ønsker å arbeide i relasjon til kirkerommet og andre seremonielle rom og til hellige tekster fra ulike tradisjoner

2. Kirkearbeidere og ledere innen kirkene eller andre trossamfunn som ønsker samarbeid med kunstnere og som vil utforske og utvikle det religiøse rommet som kunstarena.

 • Kontakt

  Adm. leder: Erik Hillestad

  erik(at)kkv.no

  Kunstnerisk konsulent:

  Kari Falk

  kari.falk(at)kkv.no

  Hausmannsgate 14, Kulturkirken Jakob

 • KULT er et direkte resultat av og svar på Den norske kirkes egen kulturmelding:

  Kunsten å være kirke 

  Les kulturmeldingen på Norske Kirkeakademiers nettside 

  NKA_LOGO_RGB

 • KULT-styret

  Hans Olav Baden (leder), Kristin Gunleiksrud Raaum, Gard Sandaker Nilsen,  Geir Magnus Walderhaug, Astrid Holen.

  I tillegg stiller
  Kulturrådgiver Knut Erik Tveit
  Adm.leder Erik Hillestad
  Kunstnerisk konsulent Kari Falk.

   

   

 • Senteret arbeider blant annet gjennom å arrangere møter og seminarer – og ta initiativ til utvikling av kunstprosjekter der flere enn KULT selv er deltakere.

  I forlengelsen av dette formidler  KULT egne og andres kunstprosjekter –  så de blir overførbare til nye rom og kontekster.