KK

Kunst og Kaffe

Frokostsamlinger hvor kunstens muligheter i kirkerommet er i sentrum.

Nettsider

KULT-arrangementer

Kunst og Kaffe

Frokostsamlinger hvor kunstens muligheter i kirkerommet er i sentrum.

Nettsider

Ansatte og frivillige inviteres til halvårige samlinger i Kulturkirken Jakob

KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, har gjennom ti år bygget solid erfaring på arbeid i grenselandet mellom kunst og kirke;
gjennom bredt samarbeid med kusntinstitusjoner, gjennom kirkebaserte enkeltprosjekter – og generelt kunstfaglig arbeid i ulike fora.
Vi ønsker nå å tilbakeføre våre erfaringer til kirkene gjennom disse halvårige samlingene i Kulturkirken Jakob;
90 min fra kl 10.00 – hvor dere serveres usunne (men gode) wienerbrød og kaffe.

Neste samling er 21.januar kl 10.00 – med følgende tema: Den digitale kirken – utfordringer og muligheter.

I koronaens tid har vi sett en rekke eksempler på «digital kirke»; fra gudstjenester til konserter, fra pasjonsvandring til enkle andakter. Hva funker, og hvor kan vi forbedre oss når vår fysiske, analoge kirke plutselig skal over på skjerm?
På vår første Kunst og Kaffe-samling i 2021 vil vi se på utfordringer om muligheter knyttet til digitale løsninger for kirkens formidling og arbeid.
Geir Magnus Walderhaug, medlem av Kampen menighetsråd, deler erfaringer og stiller spørsmål fra menighetsperspektiv; – Hva er «godt nok» når vi snakker om strømming, hva vil folk ha av den digitale kirken, og drukner vi i overinformasjon og skjerm-«virkelighet»? Kari Falk, leder av Kulturkirken Jakob, deler tanker og grep fra en annen enda av skalaen; fra deres konsertstrømmeserie «Jakobstrøm». Hva må til teknisk – som et minstemål for å gjøre en ok produksjon? Kan vi tenke estetikk på lavbudsjett? Og hvilke plattformer og muligheter har kirken for å komme «hjem» til sine medlemmer?

Etter innledningene åpner vi for samtale og spørsmål knyttet til videre digitalt arbeid for menigheter og kirker.
………………………
Kommer du på denne samlingen? Gi beskjed senest 2 dager før til kt464(at)kirken.no
KULT-arrangører og bidragsytere:
– Knut Erik Tveit, Kulturrådgiver i Oslo bispedømme
– Kari Falk, Rådgiver i KULT/ Adm.leder i Kulturkirken Jakob
– Geir Magnus Walderhaug, leder Menighetsrådet i Kampen, medlem Oslo kirkelige fellesråd og styremedlem i KULT
……………………
Kirkens kulturmelding Kunsten å være kirke er en viktig referanse;
https://kirken.no/…/kunst-og-kultur/kulturmeldingen/
Arrangementet er gratis