tehus

Tehus

Religionsdialogiske tehus - etter østlig tradisjon

KULT-arrangementer

Tehus

Religionsdialogiske tehus - etter østlig tradisjon

KULT skaper møter mellom kulturtradisjoner i rammen av tehus, en tradisjon vi finner gjennom hele den islamske verden. Våre religionsdialogiske Tehus arrangeres hos – og i samarbeid med Deichman Grunerløkka.

I tehuset møtes man over et glass te for å utveksle tanker om verden og livet. Tehuset representerer både det orientalske andre, men samtidig det nære og hverdagslige for de som har røtter i den islamske kulturarven. Tehuset er et møtested hvor brytninger og meninger kan utveksles uformelt. Det skaper også en ’jordet’ kontrast til kunstens eksistensielle betraktninger.

Neste Tehus planlegges januar/ februar 2021, og vil bli tilgjengelig som et strømmearrangement. Følg med her og på vår facebookside for oppdatert informasjon!