Vk

KULT = Kompetansesenter

Nettsider

KULT-arrangementer

KULT = Kompetansesenter

Nettsider

KULT ønsker å være et kompetansesenter for alle kirker i Oslo Bispedømme. Vi har arbeidet i kryssfeltet mellom kunst og kirker i en årrekke, og har bygget et solid nettverk, bred kompetanse og en betydelig idébank som alle menigheter skal kunne dra nytte av!

KULT

  • Tar – i alt sitt virke – utgangspunkt i kirkens kulturmelding Kunsten å være kirke
  • Driver kompetanseutvikling innen feltet kunst og kirke for kunstnere, kulturarbeidere og kirkelig ansatte i Oslo
  • Formidler kirken som kulturarv i møte med nye kunstuttrykk og kulturtiltak
  • Stimulerer til nytenking av kunstuttrykk og kulturtiltak i møte med kirken
  • Skaper nye samarbeidskonstellasjoner i Oslo mellom kirke, kulturliv og andre religiøse tradisjoner enn den kristne
  • Bidrar til økt kvalitet og mangfold av kunstnerisk aktivitet i kirken og i samfunnet for øvrig.
  • Bidrar til utvikling av kunst og kulturutfoldelse som engasjerer barn og unge i Oslo

 

RÅDGIVERE

Kulturrådgiver i Oslo bispedømme, Knut Erik Tveit har mye av sitt virke knyttet opp mot KULT.  Han arbeider særlig opp imot et profesjonelt kunstfelt og  samtidskunstnere innenfor en de fleste genre; litteratur, visuell kunst, scenekunst etc. Knut Erik har også, særlig gjennom Påske og Pasjon  bygget samarbeidsrelasjoner med mange av hovedstadens ledende kulturinstitusjoner. Og hans unike kompetanse  er tilgjengelig for hele bispedømmet! Han allerede mye kontakt med en rekke av Oslo-menighetene både som rådgiver, samarbeidspartner og idéskaper.
Ønsker du/ deres kirke å komme i kontakt med Knut Erik, send gjerne en mail til kt464(at)kirken.no

Kari Falk, leder av Kulturkirken Jakob, har også en prosentstilling som rådgiver i KULT. Selv om Jakob i dag driftes som en profesjonell kulturscene, er det mange erfaringer og prosjekter i Kulturkirken som kan ha relevans for deres menighet. Kari har også i mange år ledet et kunstprosjekt for barn i Paulus kirke, hvilket også gir en spesiell kompetanse og et godt nettverk som er tilgjengelig for alle som ønsker å arbeide med kunst for barn i Oslokirken.
Ønsker du/ deres kirke å komme i kontakt med Kari, send gjerne en mail til
kari.falk(at)kkv.no

 

ET UTVALG KULT-PROSJEKTER